Vodstvo kluba

Upravni odbor:

predsednik – Ignacij Kordan

podpredsednik – Robert Vovko, Borut Kostrevc

tajnik – Gregor Sepaher

blagajnik – Silva Kastelic

Nadzorni odbor:

predsednik – Brane Kolenc

član – Sandi Matkovič

član – Štefan Kmet

Disciplinska komisija:

predsednik – Tomaž Dragman

član – Roman Lukšič

član – Igor Košir

Predstavniki članov:

- Zvone Zupet

- Marjan Pekolj

- Gregor Lovrenc

- Franc Kastelic

- Miran Zupančič

- Rok Ložar

- Robi Dolinšek

- Uroš Makše

- Zdravko Mikec

- Mitja Gubenšek

- Matej Krapež

- Aleš Koščak