Vodstvo kluba

Upravni odbor:

predsednik – Ignacij Kordan

podpredsednik – Robert Vovko, Borut Kostrevc

tajnik – Gregor Sepaher

blagajnik – Silva Kastelic

Nadzorni odbor:

predsednik – Brane Kolenc

član – Sandi Matkovič

član – Štefan Kmet

Disciplinska komisija:

predsednik – Tomaž Dragman

član – Roman Lukšič

član – Igor Košir

Predstavniki članov:

– Zvone Zupet

– Marjan Pekolj

– Gregor Lovrenc

– Franc Kastelic

– Miran Zupančič

– Rok Ložar

– Robi Dolinšek

– Uroš Makše

– Zdravko Mikec

– Mitja Gubenšek

– Matej Krapež

– Aleš Koščak