Članstvo

  • Vpisnina v klub je 15 EUR, letna članarina 30 EUR, za družinske člane 20 EUR.
  • Pri vpisu dobite kapo, majico, člansko izkaznico in ostali klubski reklamni material.
  • Obrazci za vpis so na voljo pri vodstvu kluba, saj namen kluba je druženje in ohranjevanje tehnične in kulturne dediščine VW vozil ne pa nabiranje ugodnosti, zato se je priporočljivo vpisati osebno.
  • Klubski sestanki so po potrebi.

Ugodnosti članov kluba