Vodstvo kluba

Upravni odbor:

predsednik – Brane Kolenc

podpredsednik – Marin Mislovič, Borut Kostrevc

tajnik – Gregor Sepaher

blagajnik – Borut Antonič

Nadzorni odbor:

predsednik – Robert Vovko

član – Sebastjan Simončič

član – Ignacij Kordan

Disciplinska komisija:

predsednik – Zvone Zupet

član – Mitja Gubenšek

član – Marko Špelič

Predstavniki članov:

– Igor Košir

– Sandi Matkovič

– Roman Lukšič

– Rok Ložar

– Urban Kostrevc

– Melita Nose

– Zdenka Simončič